Koi Delivery

Showing all 22 results

Delivery of KOI or collection

 • BENI KIKOKURYU. 59cm. Koda. (BK59KY)

  £2,250.00
 • DOITSU GIN KUBOTA. 43cm. Maruhiro. (DK43MN)

  £395.00
 • DOITSU KUBOTA. 55 cm. Maruhiro. (DK55MS)

  £395.00
 • GIN RIN DOITSU MIZHO OGON. 45cm. Marusei. (GRDMO45MN)

  £345.00
 • GIN RIN KOHAKU. 41cm. Yagengi. (GRK41Y)

  £495.00
 • GIN RIN KOHAKU. 42cm. Yagengi. (GRK42Y)

  £495.00
 • Gin Rin Mukashi Ogon. 56cm. Maruhiro. (GRMO56MS)

  £595.00
 • GIN RIN SHIRO UTSURI. 55cm. Maruhiro. (GRSU55MS)

  £975.00
 • GINRIN OCHIBA. 51cm. Koda. (GO51KS)

  £1,950.00
 • HANNA SHUSUI. 44cm. Koda. (HS44KN)

  £395.00
 • HI UTSURI. 56cm. Shinoda. (HU56SS)

  £495.00
 • KIKOKURYU. 38cm. Maruhiro. (K38MN)

  £795.00
 • KIN KIKOKURYU. 46cm. Koda. (KK46KS)

  £325.00
 • KOHAKU. 46cm. Hosakin. (K46HN)

  £425.00
 • OCHIBA SHIGURE. 50cm. Koda. (OS50KS)

  £1,750.00
 • SHIRO UTSURI. 48cm. Kaneko. (SU48KN)

  £475.00
 • SHUSUI. 54cm. Koda. (S54KS)

  £495.00
 • SORAGOI. 54cm. Koda. (S54KSb)

  £1,950.00
 • TANCHO KOHAKU. 44CM. Maruhiro . (TK44MS)

  £575.00
 • TANCHO KOHAKU. 46CM. Maruhiro. (TK46MS)

  £575.00
 • TANCHO KOHAKU. 47CM. Maruhiro. (TK47MS)

  £575.00 inc. VAT
 • WADA ASAGI. 50cm. Wada. (WA50W)

  £495.00